Back to home
   
 
Search:
 
站点导航 首页 唱片介绍 UPM 超合金 夢中人
 
 
 涵蓋了傳統歌謠、藝術歌曲、抗戰救亡歌曲、創作民謠、流行歌曲,傳達了不同時期、不同階層中國人的心聲。
 
夢中人 TT 57:25
  Touch
  UPM72212AG
  張杏月
曲目名称
01.摇婴仔歌 04:44
02.月琴 05:53
03.玫瑰三愿 05:10
04. 白牡丹 04:38
05.梦中人 06:54
06.樵歌 04:20
07.月夜愁 03:03
08.杜鹃花 03:21
09.怀念曲 06:07
10.祈祷 04:13
11.飘零的落花 04:56
12.秋禅 04:20